Members

Class 12

Ayush Singla

President

Rohan Dhar

President


Akshay Khandelwal

Vice President

Anirudh Goyal

Honorary Advisor


Baibhav Vatsa

Aryaman Singh

Sankush Gupta

Abheeshek Gupta

Anshuman Gupta

Anshuman Dixit

Aneesh Gupta

Sudhanshu Agarwal

Piyush Pant

Kaushiv AgarwalClass 11

Udit Malik

Shashwat Goel

Sumay Mishra

Yashwardhan Kumar

Aman Verma

Gursher Aujla

Vishrut Malik

Shivastu Karthik

Ritin Pachnanda

Isha AroraClass 10

Kabir Goel

Aaryak Garg

Shiv Sethi

Rajvardhan Singh

Sarah Randhawa

Sagnik Anupam

Eesha Shekhar

Anushka Nijhawan

Aditya Singh

Prabal Rana

Aradhye Agarwal

Aravind Ashok

Tanish Goel

Bharat GoyalClass 9

Alhad Sethi

Aprajit Mahajan

Natasha Arya

Sanat JathannaClass 8

Somesh Kar

Ishir Bhardwaj

Josh Randhawa

Ashay Srivastava

Vinayak Pachnanda

Angad Singh

Ashvin Verma

Saathvik Sharma